چرا قالی را می شوییم؟ یک قالی تمیز، روشن تر به نظر می رسد و رنگ هایش از شفافیت بیشتری برخوردار است. علاوه بر اینها شستشوی قالی به نوعی از آن محافظت می کند. هنگامی که قالی کثیف می شود، آلودگی های موجود بر روی آن به تارهای نخ آسیب می رساند و به سرعت فرآیند پوسیدن می افزاید. چناچه قالی در جایی نگهداری شود، می توان با با شستن آن انواع آسیب حشرات و کپک زدگی، که به قالی آسیب می رساند را از بین برد. هدف دیگر از قالیشویی این است که با شستن قالی رنگ و روی واقعی آن مشخص می شود. شستن قالی جدیدی برای بار اول، امکان دارد که ایرادها و حسن های آن را مشخص کند. به طور مثال ممکن است که با شستن قالی رنگ های درخشان، جزییات مربوط به طرح آن به طور کامل مشخص شود، یا مناطق رنگ شده و لکه های احتمالی روی آن نیز قابل تشخیص باشد.

چه زمانی قالی شسته می شود؟ مطابق تحقیق و نظر خواهی صورت گرفته از خانواده های آمریکایی، آلودگی موجود بر روی سطح قالی در خانه شامل: 45% ماسه و خاک، 12% الیاف حیوانی، 14% الیاف سلولزی، 10% ذرات قابل حل در الکل (رزین ها، آدامس ها و اسیدهای چرب)، 6% ذرات قابل حل در اتر (چربی ها، روغن ها و قیر)، 5% سنگ گچ، 5% سنگ آهک، 3% رطوبت، 3% سایر مواد می شود.  

اغلب ترکیبات مواد حلال در پودر رختشویی برای برطرف کردن همه ی موادر که در بالا اشاره شده کافی است. البته این نظریه نیز وجود دارد که شستن قالی یک فرآیند بازگشت ناپذیر است و شستن نیز می تواند، روی قالی اثر بگذارد و بهتر است پس از شستن قالی از میزان خطراتی که برای قالی پیش می آید مطلع شد

شستن قالی ها و پاک کردن لکه ها

خطرات موجود در فرآیند شستن قالی

یکی از خطراتی که در هنگام شستن قالی را تهدید می کند خطر جاری شدن و پس دادن رنگ است. به خصوص در قالی هایی که زمینه سفید یا روشن آنها زیاد است و این قسمتها در مجاورت پرزهایی به رنگهای قرمز یاا نارنجی قرار داشته باشد، نشانه هايي از جاری شدن و پس دادن رنگ وجود دارد؟ چنانچه نشانه ایی از پس دادن رنگ در قسمت های روشن و سفید قالی باشد. این اتفاق دوباره پس از هر بار شستن رخ خواهد داد. پیش از شستن قالی می توان یک آزمایش انجام داد.

یک تکه پارچه سفید را در محلول آب و پودر رختشویی فرو نموده و بر روی قسمت های رنگی قالی می مالیم تا ببینیم که آیا رنگ ها پس می دهد یا نه. این آزمایش از اهمیت زیادی برخوردار است پون پس دادن رنگ به قسمت های روشن و سفید قالی باعث خراب شدن قالی می شود.

چنانچه در آزمایش فوق پارچه به طور کامل رنگی شد، بهتر است که قالی را نشوییم. شستن قالی های ابریشمی نیز توصیه نمی شود. در این نوع قالی ها، خیلی سریع با شستن رنگ پس می دهد و از درخشندگی ابریشم کاسته می شود. برای شستن قالی ابریشمی بهتر است که آنها را به فردی متخصص بدهیم تا لکه های آن را پاک کند. اگر در آزمایش فوق پارچه به مقدار بسیار کمی رنگی شد باز هم در شستن قالی با خطر رنگ پس دادن مواجه خواهیم بود. .

اگر قالی بر اثر گذشت زمان خشک و شکننده و آسیب پذیر شده باشد، امکان دارد که شستن باعث از هم جدا شدن قسمت های آسیب دیده آن شود. پس برای شستن چنین قالی باید کلیه جوانب را با دقت تحت بررسی قرار داد. چنانچه فرسودگی و آسیب در قسمت های کوچک و اندکی از قالی صورت گرفته باشد و امکان بازسازی و تعمیر قالی باشد، امکان شستن آن نیز وجود دارد. اما اگر امکان بازسازی و تعمیر قالی نباشد و ساختار آن به طور کلی از هم پاشیده شده باشد، شستن قالی توصیه نمی شود و بهتر است که تنها سطح آن را تمیز کرد.

البته در مواقعی کیسن شدگی قالی نیز چندان بعید به نظر نمی رسد. برای قالی هایی که در دمای اتاق و با آب شسته می شود مساله کیسن شدگی آنها نمی تواند یک مشکل جدی باشد. حتی اگر این حالت رخ دهد، کیسن شدگی قالی خیلی ناچیز خواهد بود. در هر حال مشکل قالی بعد از شستن تغییر خواهد کرد و در قسمت انتهای بالا، باریک تر خواهد شد. هنگامی که قالی از دار پایین آورده می شود. اغلب به شکل ذوذنقه یا چهارضلعی نامنظم است. بعد شستن اولیه و خشک شدن به شکل مستطیل درمی آید و شستن باعث می شود که قالی به شکل اصلی خود باز گردد

شستن سبب ثابت شدن برخی لکه ها بر روی قالی می شود، که باید پیش از شستن، لکه ها را پاک کرد. با شستن می توان هر ماده چسبیده شده به قالی را از روی آن پاک کرد.

بعد از شسته شدن قالی امکان دارد که گره های سفید رنگ در جاهایی که تارها به هم بسته شده اند از جلوی قالی قابل مشاهده باشد و به همین دلیل برخی از فروشنده ها با نوک خودکار گره های تارها را رنگ می کنند، ولی بعد از شستن و خشک شدن به رنگ قهوه ای کم رنگ درمی آید. البته با شستن مجدد ریشه ها این مشکل برطرف می شود

روش پاک کردن انواع لکه ها از فرش و قالی