تست آب برای شستشوی قالی

شناخت آب ها در صنعت شستشو و رنگ قالی اهمیت زیادی دارد و چون در بعضی آب ها موادی یافت می شود که برای رنگرزی و شستشو مضر است باید همیشه سعی کرد که آب های خالص به کار رود .توجه شما را به چند روش تست آب برای شستشوی قالی جلب میکنیم

* مواد عضوی: چند قطره کلرور دور را در آبی که می‌خواهند امتحان کنند ریخته و آن را می‌جوشانند اگر تشکیل جسم قهوه‌ای رنگی شود آب دارای مواد عضوی است.
*  سیلیکات‌ها: مقداری جوهرنمک به آب اضافه کرده و آن را تبخیر می‌کنند. پس از تبخیر شدن قدری اسید کلریدریک اضافه می‌کنند. اگر گرد سفیدی باقی ماند سیلیس است و برای امتحان آن ممکن است اسید فلوریدریک به کار برد.
*  نیترات‌ها: چند قطره بروسین در چند قطره آب ریخته و 15 قطره جوهر گوگرد خالص به آن می‌افزایند اگر رنگ آب قرمز شود، آب دارای نیترات است.
*  آهن: مقداری آب را برداشته و چند قطره تیزاب به آن افزوده و آن را تبخیر می‌کنند و پس از آن، آن را سرد کرده و چند قطره سولفورسیانورد امانیم اضافه می‌کنند اگر رنگ آب، قرمز شود دارای آهن است.
*  سرب: اگر مقدار کمی پودر دو پتاسیم به آب اضافه کنند و رنگ آب زرد شود، دارای سرب است.
*  مقداری آب را تبخیر کرده و اگر دارای مس باشد با ئیدروژن سولفور سیاه و با آمونیاک، آبی و با فرسیانور دوپتاس، قرمز، خرمایی می‌شود.

شستشوی موکت در محل