*  روش لکه گیری فرشلکه‌ گیری فرش: نظر به اهمیت لکه‌ گیری در صنعت قالیشویی مختصراً بعضی از دستورات لکه‌ گیری، د راین صفحه ذکر می‌شود و باید در موقع عمل، لکه‌گیری، فرش را روی جایی مسطح و تمیز قرار داده و مواظبت کامل کرد زیرا به اندک غفلتی ممکن است قالی خراب شود:
1- رنگ: برای لکه‌هایی که از رنگ‌های اتیلین حادث شده باشد الکل یا آمونیاک و یا بی‌سولفیت به کار می‌برند و برای لکه‌های مرکب سیاه، ترشی‌های رقیق به کار گرفته می‌شود و پس از گرفتن لکه، قالی را با محلول صابون می‌شویند.
2- میوه: برای لکه‌های میوه، آب ژاول استفاده می‌کنند و ممکن است قدری ترشی یا بی‌سولفیت به کار برد. ضمنا در موقع به کار بردن بی‌سولفیت، قالی دارای اسید نباشد.
3- غودرین: لکه‌های غودرین را به وسیله «اتر» و بنزین برطرف می‌کند و ممکن است روی لکه را قدری روغن مالیده و با محلول‌های غلیظ صابون شست.
4- شمع و موم: اول چربی را تراشیده و روی آن را آب خشک‌ کن گذارده و «اتو» می‌زنند، در صورتی که برطرف نشود قدری بنزین به کار می‌برند.
5- قلیایی: لکه‌های قلیایی را عموما با مقداری ترشی برطرف می‌سازند.
6- قهوه: این قبیل لکه‌ها بیشتر با آب برطرف می‌شود ولی در صورتی که پس از شستن، لکه باقی بماند قدری گلیسیرین روی آن مالیده و در آب جوش می‌شویند.
7- رنگ‌ های نقاشی: نخست لکه را قدری چرب کرده و بعد به وسیله تربانتین آن را برطرف می‌سازند.
8- خون و ادرار: اگر لکه‌های خون تازه باشد در شستن آب برطرف می‌شود ولی اگر پس از شستن باقی بماند باید قدری اسید تارتریک به کار برد و لکه‌های ادرار را ممکن است با آب گرم و یا آبی که قدری ترشی داشته باشد از بین برد. ضمناً برای رعایت نکات شرعی و برطرف کردن نجاست بایستی آب‌کشی هم انجام شود.
9- فلزات: روی لکه را قدری اسید اکتالیک ریخته و آن را مرطوب می‌کنند و عمل آن را تکرار می‌کنند تا لکه به کلی پاک و برطرف شود. ضمناً پس از اتمام کار باید آن را در آب به خوبی شست زیرا ترشی در رنگ فرش اثر زیادی دارد.
10- آبگوشت و آب خورش: اول قدری بنزین به کار برده و پس از آن، از آمونیاک استفاده می‌کنند تا لکه یا لکه‌ها از بین برود.

شستشوی موکت در محل