ارزش یک قالی ممکن است از روی بازسازی کامل شیرازه‌هایی که پاره شده‌اند یا از قالی جدا شده‌اند، سنجیده شود. بازسازی شیرازه در زمانی که پود زمینه باید ترمیم شود سخت‌تر و زمان‌بر است. اگر فقط پود شیرازه نیاز به تعمیر داشته باشد، سرعت بازسازی شیرازه بسیار سریع‌تر پیش می‌رود. اغلب بازسازی کامل شیرازه، هم پود زمینه و پود شیرازة فقط برای قالی‌های کوچک‌تر قابل اجرا و اقتصادی است

آموزش شیرازه دوزی فرش

بازسازی یک قسمت شیرازه در هر بار، روی چارچوبی به طول یک یارد و عرض یک فوت انجام می‌شود. قالی به چارچوب نصب می‌شود طوری که بین قسمت درونی چارچوب و لبه ای که شیرازه باید ترمیم شود هر دو شش اینچ فاصله است و قالی باید کشیده باشد. پایین قالی در پایین چارچوب قرار دارد. فرایند شیرازه بافی از پایین به بالا انجام می‌شود. 

برای هر تار در شیراز یک میخ باید به بالا و پایین چارچوب زده شود. این میخ‌ها می‌توانند به طور عمودی به تناوب زده شود. فاصله افقی بین آنها نمایانگر عرض شیرازه است. عرضمناسب شیرازه را می‌توان با بررسی یک قالی مشابه و هم دوره کرد. طبق آن میخ‌ها را با فاصله قرار دهید. میخ‌های بالا و پایین باید به ترتیب در کنار هم قرار داشته باشد طوری که تارها موازی باشد. 

برای تارهای شیرازه، نخی به اندازه یا کمی بزرگتر از تارهای زیر ساخت انتخاب می کنند. طول هر نخ تار جدید شیرازه فرش باید حداقل شش اینچ بلندتر از کلی قالی باشد. یک انتهای تار ا را به میخ پایینی محکم گره می‌زنند. این نخ از میان چهار چوب کشیده می‌شود،  میزان کشیدگی آن تنظیم می شود و به دو میخ مقابل شش بار پیچیده می شود. میزان کشیدگی تار شیرازه باید معادل کشیدگی تار زیرساخت باشد. توجه داشته باشید که اضافی نخ هر تار به میخ بالای چارچوب وصل شده باشد. برای جلوگیری از گره خوردگی این نخ باید آن را به صورت کلاف یا گلوله در آورد.

اگر پود زمینه و پود شیرازه لازم است نخ مناسبی برای آنها انتخاب می کنند. همان طور که در فصل 2 توضیح داده شد پود زمینه به زیرساخت متصل می شود. انتهای پود شیرازه به تار سالم بافته می شود و بدین ترتیب تثبیت می شود. این تار که بین پود زمینه و پود شیرازه تقسیم می شود تاری است که شیرازه را از زیرساخت جدا می کند.

اگر هم از تار زمینه و هم از تار شیرازه استفاده می شود، دو سوزن نوک تیز را با این پودها نخ کنید. بازسازی پود زمینه و پود شیرازه با یک سرعت انجام می شود  سوزن از زیر تارهای متناوب حرکت می کند و پس از عبور از دور بیرونی ترین تار تغییر مسیر می دهد. هر پود جدید به وسیله یک شانه به سمت پایین شانه زده می شود.

وقتی شیرازه درون چارچوب تکمیل شد، قالی از چارچوب جدا شده و برای اینکه قسمت دیگری از لبه قالی شيرازه بافی شود مجدد به چارچوب وصل می شود. میخ های نار پایین چارچوب برداشته می شود چون که بالای چارچوب بسته شود. این فرآیند نصب مجدد قالی به چارچوب تا جایی که شیرازه کامل شود، ادامه دارد.

شیرازه ها هميشه صاف و موازی نیستند. انتهای دسته دار قالی فاصله تارها در قسمت پایینی قالی را ثابت نگه می دارد. همین طور که بافت از دسته دور می شود، تارها انعطاف پذیر شده و به وسیله پودهای محکم بیشتر در کنار هم قرار می گیرند. اگر بافنده در تنظیم کشیدگی پود دقت نداشته باشد تا تارها موازی قرار گیرد، قسمت بالایی قالی باریک تر از قسمتی پایینی شده یا کمر پیدا می کند، یعنی میانه آن باریک تر از دو انتها آن می شود. اگر شیرازه کمر یا خمیدگی داشته باشد، باید، دوباره ساخته شود برای صاف کردن لبه قالی که در آن به جای یک تغییر شکل موضعی کوچک، یک انحنای پایه ای وجود دارد. اقدام نکنید.