آدرس کارخانه:کاشانک بهارستان دهم کارخانه قالیشویی تهران شهر

تلفن 09129381214