نقاشی کردن فرش

نقاشی کردن فرش عبارت است از : رنگ کردن قسمت های پوسیده ی قالی. این عمل برای جور کردن الگو های پیرامون و رنگ ها انجام می شود. با یک نظر اجمالی می توان گفت که این مناطق با پرز پوشیده شده اند. منطقه های کوچک رنگ شده اغلب از دید خریداران نه چندان حرفه ای دور می ماند. ولی خریدار زود دچار شک و تردید می شود اگر قالی شسته شود و  پس از قالیشویی رنگ ها از بین بروند چطور می شود؟

رنگ کردن قالی روش جدیدی نیست. در دهه ی 1290 هجری شمسی تعدادی قالی ساروق به ایالات متحده فرستاده شده بود که ابتدا از شدت رنگشان کاسته شده بود، تا به این طریق رنگ ها ملایم تر شود و سپس به پرز های زمینه رنگ هایی زده شده بود تا نوعی رنگ خرمایی (بلوطی) پر رنگ به وجود آید. فروشندگان گاهی اوقات چنانچه احساس کنند رنگ خاصی در قالی نامناسب است، پرز های قالی را رنگ می کنند.

رنگ کردن قالی هرگز مانع گره زدن مجدد در آن نمی شود به هر حال اگر رنگ های استفاده شده در قالی ثابت نباشد به قسمت های روشن تر پرز هایی دوباره گره زده شده پس داده می شود ( پس دادن رنگ) پیش از گره زدن مجدد باید رنگ ها از نظر ثابت بودن امتحان شوند . این عمل با استفاده از یک تکه پارچه سفی دمر طوب و محلول رقیق آب و ماده ی شوینده انجام می شود. پارچه را با سرعت روی قسمت رنگ شده می مالند اگر رنگی به پارچه پس داده شد گره زنی در قسمت هایی با رنگ های روشن عملی نیست مگر اینکه رنگ ها یا پاک شود یا به طریقی ثابت شود.