یکی از بدترین موادی که قالی را کثیف می کند استفراغ است. خواه سگ، گربه یا انسان استفراغ کند، استفراغ  به دلیل داشتن اسید یقینا قالی را خراب می کند مگر اینکه شما سریع عمل کنید.حتی اگر قصد دارید فرش را به قالیشویی بفرستید پیش از آن این روش ها را انجام دهید

ابتدا مواد جامد را جمع کنید و آنها را پاک کنید. به آرامی با استفاده از چنگال یا قاشق مواد را بردارید و به آرامی فرش را لمس کنید. در فشار و ضربه زیاد به قالی ممکن است مواد به عمق قالی نفوذ کند.
سپس، منطقه تحت تاثیر را با مقدار زیادی از محلول پاک کننده لکه پاک کنید. بعد از قرار دادن محلول به مدت 5 دقیقه، با پارچه مرطوب یا دستمال کاغذی خشک کنید. اگر لازم است دوباره این روند را تکرار کنید. برای امتحان کردن این تکنیک، ترکیبی را به وجود آوردم تا ویژگیهای استفراغ سمی را شبیه سازی کنم که سس ساختگی ناچو بود. محتویات آن پنیر چدار و تکه های گوجه فرنگی ادویه دار بود. مقدار مساوی از این مواد در دو بخش در آزمایش بر روی قالی استفاده شد. در مورد یکی از آنها تلاشم را کردم تا بعد از 5 دقیقه آن را تمیز کنم. مورد دوم، برای 24 ساعت بر روی قالی ماند و به آنها دست نزدم.
توانستم آسیب را حتی بعد از تمیز کردن با محلول اسپری مانند پاک کنم. هنوز من شانس بیشتری داشتم تا مواد ریخته شده را سریع پاک کنم. بخشی از قالی که در طول 24 ساعت بر روی قالی مانده بود تمیز کردن آن سخت تر شد و برای همیشه لکه دار باقی ماند..