سگ و گربه حیوان های دوست داشتنی هستند ولی در اغلب موارد دردسرهای بزرگی را به وجود می آورند. درست هنگامی که آنها بر روی قالی یا قالیچه ادرار می کنند. باید مراقب ادرار ناشی از فید و و موی گربه بود. طبق تجربه قالیشویی تهران شهر هرگز از بخارشو برای برطرف کردن لکه های ادرار سگ و گربه استفاده نکنید. گرمای بالای بخارشو باعث می شود که هم لکه و هم بو به وجود آیند.
  با پارچه های سفید ساده یا بدون نقش و نگار تا حد ممکن رطوبت را بگیرید. سپس، از پاک کننده طراحی شده برای آلودگی حیوانات خانگی استفاده کنید. همیشه به یاد داشته باشید که از برس برای سائیدن استفاده نکنید تا ماده پاک کننده بهتر اثر کند. این فرایند را چندین بار تکرار کنید تا زمانی که لکه و بو پاک شود.
مورد دیگر استفاده از پاک کننده فرش در خانه استفاده از جارو برقی است. بعد از جاروکشیدن شما می توانید آن محوطه را با آب سرد آبکشی کنید.